เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการ เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับมวยไท้เก็กสกุลอู่ และท่านอาจารย์ หลี่เว่ยหมิง ที่ได้อุทิศตนในการสอนมวยไท้เก็กสกุลอู่ ท่านเป็นผู้สืบทอดโดยตรงรุ่นที่ 6 ต่อจากท่านปรมาจารย์ เฮ่อ เส้า หยู และด้วยความประทับใจในความรู้ และความสามารถที่ยอดเยี่ยมของท่านอาจารย์ พวกเราจึงได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชามวยชุดนี้ และอาจให้ความสนใจเข้ามาฝึกฝนมวยชุดนี้กันมากขึ้น

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณวุฒินันท์ เชี่ยวพรหมคุณ และคุณ สุเทพ กิจรุ่งรัตนกุล ที่ช่วยแปลข้อมูลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย คุณ สตีฟ นีดแฮม และคุณ บัณฑูร วงศ์สีลโชติ ที่ได้ช่วยตรวจทานในส่วนภาษาอังกฤษ และคุณสัณฑวุฒิ ตุลารักษ์ ที่ได้ช่วยเหลือในการออกแบบและจัดทำเวบไซต์นี้ขึ้น

และขอขอบคุณ คณะทำงานอีกหลายท่านซึ่งเป็นคณะศิษย์ของท่านอาจารย์ หลี่ เว่ย หมิง  ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำทั้งข้อมูลเนื้อหา และภาษา ในเวบไซต์นี้ทั้งหมด ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ท่านสามารถติดต่อเราทางอีเมล์ได้ที่

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (เวปไซต์และระบบ)
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (เรียนไทเก็ก-ชี่กง)

ติดตาม Youtube Channel ของเราได้ที่ Wuhaotaichi community in Thailand