เหลาซือ หลี่ เว่ย หมิง ได้มาถึงประเทศไทยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ท่านจะพำนักอยู่ในไทยจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยจะอยู่ที่ SV City พระราม 3 อาคาร 1 ชั้น 14 ห้อง 9 ในระหว่างนี้เบอร์ติดต่อเหลาซือ คือ 092-946-8595