สมาชิกชมรม

อาจารย์

อาจารย์แม่

หลี่เว่ยหมิง
อาจารย์

ยูเหย่ชิน
อาจารย์แม่

คณะกรรมการบริหารชมรม

ประธานกิตติมศักดิ์

สุวพร ทองธิว
(น้อย)
ประธานกิตติมศักดิ์

รองประธาน

ประธาน

รองประธาน

วิชิต พิริยะสมบัติ
รองประธาน

ปภัสฉัตร อุส่าพาณิชย์
(เหลียงเคง)
ประธาน

ชาญ หาญสุทธิเวชกุล
(ตงกวง)
รองประธาน

พรรณนิดา มงคลบวรสิน
(ฟาง)
เลขาประธาน

สมชาย เทิดกฤตยาพงศ์
เลขาประธาน

ที่ปรึกษา

พัฒน์สิน อุดมอริยวงศ์
(ตุ๋น)
กฤชภัทร์ ภิภพสุขาวดี
(พงษ์)
เทวินทร์ จิรายุดุลย์
(ปิง)
กานตพงศ์ อำพันธุ์รัตน์
(โต้ง)

สมาชิกที่ประสงค์จะลงประวัติไว้ในเวปไซต์กรุณาส่งชื่อจริงภาษาอังกฤษ ไทย จีน (ถ้ามี) และ ชื่อเล่น ของท่านไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับรูปถ่ายจะมีการนัดถ่ายรูปอีกครั้งในภายหลัง