ท่านสามารถเข้าร่วมฝึกได้ที่ บริเวณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพีนี กรุงเทพฯ โดยมีค่าสมาชิกชมรมปีละ 3,000 บาท หรือ เดือนละ 300 บาท

ทุกวัน เวลา 6:30 – 8:00 น. ที่ลานตะวันยิ้มในสวนลุมพินี

 

แผนที่ลานตะวันยิ้มในสวนลุมพีนี