李伟明老師

ปรมาจารย์ รุ่นที่ 6 ผู้สืบทอด “มวยไท้เก็กสกุลอู่”


อาจารย์หลี่ เว่ยหมิง เกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ.1944 ณ เมือง ซัวเถา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่ออายุได้ 12 ปี ได้ย้ายมาศึกษาต่อที่เมืองเซี่ยงไฮ้ จนกระทั่งอายุได้ 15 ปี ขณะที่กำลังศึกษาระดับมัธยมปลาย ได้มีครูพละคนหนึ่ง เล็งเห็นว่าอาจารย์ หลี่เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี ประกอบกับมีหน่วยก้านดี ครูพละท่านนี้จึงได้เล่าให้อาจารย์หลี่ฟังว่าตนได้เคยศึกษามวยไท้เก็กสกุล หยางมาก่อน ถ้าหากอาจารย์หลี่ต้องการศึกษามวยไท้เก็กแล้ว ท่านก็แนะนำว่าควรจะศึกษามวยไท้เก็กสกุลอู่ ซึ่งต่อมา ครูพละท่านนี้ได้แนะนำอาจารย์หลี่ให้ไปพบกับท่านอาจารย์ เฮ่อ เส้า หยู ซึ่งเป็นผู้ที่สืบทอดมวยไท้เก็กสกุลอู่โดยตรงรุ่นที่ 5 โดยได้ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อศึกษามวยไท้เก็กสกุลอู่ ที่สถาบันกีฬาของมหานครเซี่ยงไฮ้นั่นเอง

เนื่องจากอาจารย์หลี่ได้ฝึกฝนมวยไท้เก็กสกุล อู่ในขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ ด้วยความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นในการฝึกฝน ทำให้อาจารย์หลี่ต้องตื่นตั้งแต่ ตี 2 ตี 3 เพื่อฝึกฝนมวย และหากมีเวลาว่างตอนกลางวันเมื่อไรก็จะฝึกฝนมวยเช่นกัน โดยเฉลี่ยแล้ว ในขณะนั้นอาจารย์หลี่จะฝึกถึงประมาณวันละ 8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ทำให้มีการพัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็วภายใต้การสอนของอาจารย์ เฮ่อ เส้า หยู ซึ่งทำให้อาจารย์หลี่ เว่ย หมิง ได้เรียนรู้ฝึกฝน มวย ดาบ กระบี่ ทวน และการต่อสู้ด้วยมือเปล่า อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามแบบฉบับอันสมบูรณ์ของมวยไท้เก็กสกุลอู่ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนท่านอาจารย์เฮ่อเส้าหยู ได้คัดเลือกท่านให้เป็นผู้ช่วยสอนมวยไท้เก็กสกุลอู่ตั้งแต่ท่านอาจารย์หลี่ อายุได้เพียง 19 ปีเท่านั้น

หลังจากที่อาจารย์หลี่ศึกษาจนจบระดับ มัธยมศึกษาแลัว อาจารย์หลี่ได้ไปศึกษาต่อในระดังมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยแพทย์แผนโบราณของจีน ที่เมืองเซี่ยงไฮ้นั่นเอง จนสำเร็จเป็นแพทย์แผนโบราณ เชี่ยวชาญในทุกด้าน เช่นทุยหน่า หรือการนวดรักษาโรคแบบจีน การฝังเข็ม การใช้สมุนไพรจีน ฯลฯ อีกมากมาย

 
 
จดหมายเชิญจากสมาคมกีฬาเซียงไฮ้ ให้อ. หลี่ ไปแสดงไทเก๊กตระกูลอู่ เมื่อวันที่ 1  พ.ค. 2507
 
จดหมายเชิญจากสมาคมกีฬาเซียงไฮ้ ให้อ. หลี่ ไปแสดงไทเก๊กตระกูลอู่ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2507


จาก การที่อาจารย์หลี่ เว่ย หมิง ได้ฝึกฝนมวยไท้เก็กสกุลอู่กับอาจารย์ เฮ่อ เส้าหยู อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยตลอด และได้รับเชิญไปแสดงมวยไท้เก็กสกุลอู่ ที่เมืองเซี่ยงไฮ้และสถานที่ต่างๆ กับอาจารย์ เฮ่อ เส้า หยู หลายครั้ง (ตามปรากฎในหนังสือเชิญให้ไปแสดงในงานต่างๆ) ทำให้อาจารย์หลี่มีความสนิทสนมกับ อาจารย์ เฮ่อ เส้าหยู เป็นอย่างมากเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว ประกอบกับอาจารย์ เฮ่อ เส้าหยู เองไม่มีบุตรชาย จึงรับอาจารย์หลี่ เว่ย หมิง เป็นบุตรบุญธรรมเมื่อ ปี ค.ศ.1980 ก่อนที่อาจารย์ เฮ่อ เส้า หยูจะถึงแก่มรณกรรมได้ 3 ปี รวมระยะเวลาที่อาจารย์หลี่ได้ติดตามฝึกฝนกับอาจารย์ เฮ่อ เส้าหยู อย่างใกล้ชิดทั้งหมด 24 ปี อาจารย์ หลี่ เว่ย หมิง จึงเป็นผู้สืบทอดวิชามวยไท้เก็กสกุลอู่สายตรงรุ่นที่ 6 ต่อจากอาจารย์ เฮ่อ เส้าหยู

 

 

ใบประกาศให้ อ. หลี่ เป็น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอย่างเป็นทางการจาก อ. เฮ่อ เส้า หยู

อาจารย์หลี่ เว่ยหมิง ได้เผยแพร่วิชามวยไท้เก็กสกุลอู่ อย่างกว้างขวาง โดยเริ่มฝึกสอนอิสระตั้งแต่ปี ค.ศ.1966 จนกระทั่งปัจจุบัน มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จมากมาย บางท่านก็ยังได้ไปสอนเผยแพร่มวยไท้เก็กสกุลอู่ที่ต่างประเทศ

ปี ค.ศ.1993 อาจารย์ หลี่ เว่ยหมิง ได้รับเชิญจากกคุณ หม่า เจี้ยนเฉิน ประธานสมาคมไท้เก็กแห่งประเทศไทย ให้มาเผยแพร่วิชา มวยไท้เก็กสกุลอู่ และการบำบัดรักษาโรคในแบบแผนจีนโบราณในประเทศไทย โดยเฉพาะ ทุยหน่า โดยใช้กำลังภายใน เพื่อรักษาโรคกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และโรคอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบุคคลทั่วไป

ปัจจุบันอาจารย์หลี่ เว่ยหมิง พำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดและฝึกสอนมวยไท้เก็กสกุลอู่ แก่บุคคลทั่วไป และยังรับบำบัดรักษาโรคให้แก่ผู้ที่ต้องการรับการรักษาแบบจีนโบราณ มีผลงานในด้านการรักษาผู้ป่วยเป็นผลสำเร็จจำนวนมากจนเป็นที่รู้จัก และปรากฎตามหน้าหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยแล้วจำนวนหลายฉบับ นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ของสมาคมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไท่จิฉวน) แห่งประเทศไทย อีกด้วย


อาจารย์ หลี่ เว่ยหมิง ดำรงตำแหน่งที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. ผู้สืบทอดมวยไท้เก็กสกุลอู่โดยตรง รุ่นที่ 6 ต่อจากท่านอาจารย์เฮ่อเส้าหยู
2. หัวหน้าสถาบันวิจัยและค้นคว้ากายภาพ บำบัดไท้เก็กสกุลอู่เมืองเซี่ยงไฮ้
3. ที่ปรึกษาสมาคมไท้เก็กมหาวิทยาลัยครู เซี่ยงไฮ้
4. ประธานกิตติมศักดิ์สถาบันกายภาพบำบัด ชี่กงเมืองเซี่ยงไฮ้
5. ประธานสถาบันค้นคว้าและรักษาโรคด้วย ชี่กงไท้เก็กสกุลอู่
6. ผู้จัดการแผนกคนไข้นอกโรงพยาบาล กายภาพบำบัด หยางจื่อเจียง เมืองเซี่ยงไฮ้

ตลอดระยะเวลาที่อาจารย์ หลี่ เว่ยหมิง ได้เผยแพร่วิชามวยไท้เก็กสกุลอู่ ในประเทศไทย ได้สอนลูกศิษย์มากมาย ทั้งด้านสุขภาพและด้านศิลปะป้องกันตัว รวมถึงพลังบำบัดรักษาด้วยลมปราณ หรือ  "ชี่" โดยได้ก่อ ตั้ง "ชมรมมวยไท้เก็กสกุลอู่แห่งประเทศไทย" เมื่อปี ค.ศ.2000 โดยมีอาจารย์ หลี่ เว่ยหมิง เป็นประธานกิตติมศักดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชามวยไท้เก็กสกุลอู่ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปในประเทศไทย และใช้เป็นฐานในการเผยแพร่วิชามวยไท้เก็กสกุลอู่ในอนาคต