ลำดับการสืบทอด

มวยไท้เก็กสกุลอู่

 

 

武禹襄祖师

ปรมาจารย์ อู่ อวี่เซียง

(พ.ศ. 2355-2423)

 
 
 

 

李亦畬宗师

หลี่ อวี้อวี๋

(พ.ศ. 2375-2435)

 
 
 

郝为真师祖

เฮ่อ เว่ยเจิน

(พ.ศ. 2392-2463)

 

 

郝月如师公

เฮ่อ เย่อหยู

(พ.ศ. 2420-2478)

 

 

孫禄堂宗师

ซุน ลู่ถัง

(พ.ศ. 2404-2475)

ไท้เก็กสกุลซุน

 

郝少如先师

เฮ่อ เส้าหยู

(พ.ศ. 2451-2526)

 

   

  

李伟明老师

หลี่ เว่ยหมิง

(พ.ศ.2487 -ปัจจุบัน)